Adres

1. Anafartalar Mh. Mustafa Kemal Paşa Cd. Vakıf İş Hanı Kat: 3 MANİSA

Telefon/Faks

0 850 850 0 343 (EGE)
0 538 852 26 63

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

Kişisel Maruziyet Ölçümleri Yönetmeliği

Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelikte anıldığı gibi çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, bilhassa işitme ile ilgili risk unsurlarından korunmaları için asgari gereklilikleri yerine getirmelerini kapsar. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesindeki iş yerlerinde uygulanır.

        Kişisel maruziyet ölçümleri, adı altında anılan işyeri içindeki aydınlatma, toz, gürültü, termal konfor ve kimyasal gaz gibi unsurların işçinin çalışma ortamına dolayısıyla sağlığına etki eden unsurların kişi bazında ölçülerek analiz edilmesidir. İş kazalarında ve meslek hastalıklarının önlenmesi son derece büyük öneme arz ettiği gibi tehlike ve riskler değişmekte ve yeni sağlık sorunlarına sebebiyet vermektedir. Kanun ve yönetmeliklerdeki adıyla İş Hijyeni Ölçümleri olarak anılmaktadır. İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik riskini ölçümlemelidir ve bu bilgileri kayıt altına almalıdır. Gerekli görüldüğü durumlarda (denetimlerde veya üst firma tarafından) ölçüm raporlarını hazır bulundurmalıdır. Kişisel maruziyet ölçümleri incelemeli ve gerekli önlemleri almak için İş Sağlığı ve Güvenliği ekibiyle beraber önleyici tedbirleri almalıdır.

Maruziyet ölçümleri neden yapılır?

  1. Mevzuata göre uygunluğunu kanıtlayıcı nitelikte raporların gerekliliği
  2. Zararlı etmenlerle çalışan kişilerin maruziyet seviyesinin belirlenmesi
  3. Gerçek veya olası tehlikelerin sayısal veriler ile tanımlanarak kayıt altına alınmas

Başlıca maruziyet ölçümlerini gruplandırırsak;

  • Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü
  • Termal Konfor Ölçümü (kişide ısı baskısı)
  • Kişisel Kimyasal Maruziyet Ölçümü
  • El-Kol Titreşimi Kişisel Ölçümü
  • Kişisel Solunabilir Toz Ölçümü
  • Tüm Vücut Titreşimi Ölçümü